اخبار اخبار

۳۰ آذر ۱۳۹۴
    با توجه به برنامه ریزیهای بعمل آمده از طرف معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور، دوره آموزشی رشد حرفه ای مدرسان زبان انگلیسی ویژه هوانوردی  با رویکرد به روز رسانی دانش تخصصی اساتید و ارزیابی داوطلبان جدید تدریس دوره زبان انگلیسی هوانوردی با هماهنگی...
۱۵ آذر ۱۳۹۴
  با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر سرد شدن هوا و فرا رسیدن فصل سرما ،فرودگاه سنندج به منظور ایجاد هماهنگی بیشترو آمادگی برای عملیات برفروبی در مواقع بارش برف احتمالی با حضور اعضاء ،کمیته برفروبی تشکیل جلسه داد. محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت:هدف از...
۲۷ آبان ۱۳۹۴
     به ‌منظور حفظ و نگهداری مطلوب سطوح پروازی و ارتقاء ضریب ایمنی پروازهای فرودگاه سنندج  درزگیری باند و تاکسی وی‌ های این فرودگاه انجام شد.                     ...
۱۳ آبان ۱۳۹۴
  براساس برنامه ریزیهای بعمل آمده توسط اداره کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی ، خط کشی سطوح پروازی  فرودگاه سنندج توسط گروه عملیات خط کشی آن اداره کل صورت پذیرفت. محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت:با اجرای این پروژه سطوح پروازی فرودگاه...