نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

برنامه هفتگي پرواز فرودگاه سنندج

برنامه پروازهای فرودگاه سنندج تا اطلاع ثانوی

 

روز

شرکت هواپیمایی

شماره پرواز

نوع هواپیما

مسیر

ساعت پرواز

ورود

خروج

شنبه

آسمان

839/838

F100

تهران سنندج -تهران

07:15

07:45

قشم ایر

1293/1292

F100

تهران سنندج -تهران

10:55

11:40

یک شنبه

قشم ایر

1293/1292

RJ1H

تهران سنندج -تهران

14:55

15:35

دوشنبه

آسمان

839/838

F100

تهران سنندج -تهران

07:20

08:00

قشم ایر

1293/1292

F100

تهران سنندج -تهران

12:00

12:40

سه شنبه

کیش ایر

7523/7522

MD

تهران سنندج -تهران

07:30

08:15

چهارشنبه

آسمان

839/838

F100

تهران سنندج -تهران

07:20

08:00

پنج شنبه

کیش ایر

7523/7522

MD

تهران سنندج -تهران

07:30

08:15

قشم ایر

1293/1292

F100

تهران سنندج -تهران

14:55

15:35

جمعه

قشم ایر

1293/1292

RJ1H

تهران سنندج -تهران

10:55

11:40