نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

atm

در حال حاضر تنها دستگاه خودپرداز بانک ملی در حال سرویس دهی به مسافرین می باشد.