اخبار اخبار

۲۷ آبان ۱۳۹۴
     به ‌منظور حفظ و نگهداری مطلوب سطوح پروازی و ارتقاء ضریب ایمنی پروازهای فرودگاه سنندج  درزگیری باند و تاکسی وی‌ های این فرودگاه انجام شد.                     ...
۱۳ آبان ۱۳۹۴
  براساس برنامه ریزیهای بعمل آمده توسط اداره کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی ، خط کشی سطوح پروازی  فرودگاه سنندج توسط گروه عملیات خط کشی آن اداره کل صورت پذیرفت. محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت:با اجرای این پروژه سطوح پروازی فرودگاه سنندج شامل...