ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

10:55

ایران ایرIRA 219

تهران

نشست پایان دریافت بار

07:20

آسمانIRC

تهران

طبق برنامه

13:00

قشمQSM1293

تهران

طبق برنامه

میز خدمت میز خدمت

                                               

گزارش تصویری گزارش تصویری

ملاقات مردمی با مدیر کل فرودگاه ملاقات مردمی با مدیر کل فرودگاه

اخبار فرودگاه
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

"فرودگاه سقز "تا پايان سال 99 به اتمام مي رسد

فرودگاه سقز يکي از پروژه هاي استراتژيک و مهترين طرح توسعه محور و سرمايه گذاري زيرساختي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در استان کردستان ميباشد.حوزه نفوذ جمعيت اين فرودگاه در حدود يک ميليون نفر ميباشد و در صورت عملياتي شدن فرودگاه ميتواند به شهر هاي سه استان همجوار سرويس هاي حمل و نقل هوايي ارائه دهد ازين رو همواره از فرودگاه سقز به عنوان شاهراه ارتباطي غرب کشور ياد مي کنند.
۳ مرداد ۱۳۹۸

مراسم تکريم و معارفه مدير فرودگاه سنندج در فرودگاه سنندج برگزار شد

در اين مراسم سياووش امير مکري رئيس هيت مديره و مدير عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از زحمات 15 ساله محسن سيف زاده در فرودگاه سنندج تقدير کرد و طي حکمي امير عباس نظري زاده را به عنوان مدير فرودگاه سنندج منصوب کرد.
۳ مرداد ۱۳۹۸

وجود زيرساخت هاي مطلوب و استاندارد عملياتي در فرودگاه سنندج/ اختصاص اعتبار 310 ميليارد ريالي براي تکميل فرودگاه سقز

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مراسم معارفه مدير جديد فرودگاه سنندج و تکريم مدير پيشين تاکيد کرد که با وجود موانع طبيعي بسيار، فرودگاه سنندج داراي زيرساخت هاي مطلوب و استاندارد عملياتي براي هدايت و نشست و برخاست هواپيماهاست
۳ مرداد ۱۳۹۸

مراسم تکريم و معارفه مدير فرودگاه سنندج در فرودگاه سنندج برگزار شد

در اين مراسم سياووش امير مکري رئيس هيت مديره و مدير عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از زحمات 15 ساله محسن سيف زاده در فرودگاه سنندج تقدير کرد و طي حکمي امير عباس نظري زاده را به عنوان مدير فرودگاه سنندج منصوب کرد.

نظرسنجی کیفیت خدمات نظرسنجی کیفیت خدمات

نظر شما درخصوص کیفیت ارایه خدمات پرسنل مستقر در ترمینال مسافرین فرودگاه سنندج چیست؟