خبر خبر

دوره آموزشی رشد حرفه ای مدرسان زبان انگلیسی ویژه هوانوردی
 

 با توجه به برنامه ریزیهای بعمل آمده از طرف معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور،دوره آموزشی رشد حرفه ای مدرسان زبان انگلیسی ویژه هوانوردی با رویکرد به روز رسانی دانش تخصصی اساتید و ارزیابی داوطلبان جدید تدریس دوره زبان انگلیسی هوانوردی با هماهنگی اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی در فرودگاه سنندج بمدت سه روز از تاریخ 1394/09/30 شروع و در تاریخ 1394/10/02 خاتمه خواهد یافت.

محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت: با توجه به اینکه دوره های کوتاه مدت و فشرده زبان انگلیسی نیاز به انتخاب دقیق و صحیح محتوی کلاس،شیوه های تدریس اثربخش و اجرای درست آنها دارد بطوریکه بازخورد آن می­ تواند در سطح زبان کنترلرهای ترافیک هوایی،کیفیت مکالمات رادیوی و ارتقاء سطح ایمنی مشاهده باشد،لذا برگزاری دوره های آموزشی کاربردی سالیانه به منظور توانمند سازی مدرسان و به روز رسانی دانش تخصصی آنها و به تبع آن افزایش کیفیت دوره های زبان انگلیسی ویژه هوانوردی ضروری به نظر می رسد.

مدیر فرودگاههای استان کردستان افزود: این دوره که با حضور 40 نفر از کارشناسان مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور (متشکل از 35 نفر غیر بومی و 5 نفر بومی) در فرودگاه سنندج برگزار می شود سر فصلهایی ذیل تدریس خواهد شد:

-لحاظ نمودن ویژگیهای زبان آموزان و سایر مقتضیات کلاسی در طراحی فعالیت های کلاسی از قبیل:سن،سابقه و فرهنگ بومی

-طراحی و اجرای بازی های آموزشی متنوع ویژه بزرگسالان با حضور زبان آموزان واقعی و با هدف ارتقاء مهارت صحبت کردن

-طراحی فعالیت های کلاسی با داشتن اهداف معین و قابل دفاع ازنقطه نظر اصول پذیرفته شده آموزش زبان انگلیسی

-لحاظ کردن نظریه هوش چند گانه در طراحی فعالیت کلاسی در راستای تنوع بخشی به منابع،درسها و فعالیتها.

-طراحی تمرینات تعاملی غنی و جذاب برای مرور درس های گذشته.

-دریافت بازخورد از کلاسها و باز طراحی و بهبود فعالیتهای کلاسی.

-تدریس گرامر و لغت به صورت غیر مستقیم.

برگزاری آزمونهای مهارت تدریس (IELTS) ، ( (TKT به منظور حصول اطمینان از به روز بودن دانش تخصصی مدرسان زبان انگلیسی.

شایان ذکر است در مراسم افتتاحیه داوودی دانا معاون اداره کل مراقبت پرواز ، معاون اداره مدیریت اطلاعات هوانوردی ،مدیریت و معاونت فرودگاه سنندج بهمراه مسئولین واحدها،فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی،فرمانده پلیس فرودگاه، ،نماینده اداره کل اطلاعات استان و تنی چند از بازنشسته های مراقبت پرواز فرودگاه سنندج حضور داشتند.

قابل ذکر است در این دوره سه روزه مدرسانی از فرودگاههای بوشهر،مهرآباد،یزد،خرم آباد،فارس،خراسان رضوی،کرمان،امام خمینی(ره)،خوزستان،سنندج،اداره کنترل فضای کشور،اطلاعات هوانوردی و اداره طراحی دستورالعمل های پروازی و فرودگاهی حضور دارند.

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد