خبر خبر

کمیته برفروبی
 

با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر سرد شدن هوا و فرا رسیدن فصل سرما ،فرودگاه سنندج به منظور ایجاد هماهنگی بیشترو آمادگی برای عملیات برفروبی در مواقع بارش برف احتمالی با حضور اعضاء ،کمیته برفروبی تشکیل جلسه داد.

محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت:هدف از تشکیل این کمیته ،برنامه ریزی از بروز موانع و نیز تاخیر پروازی بدلیل مقابله با بارش برف و باران در باندهای پروازی و نیز احتمالات دیگر که میتواند در پی بارش برف و باران سنگین روی دهد برنامه ریزی شده است.

مدیر فرودگاههای استان کردستان امکانات و تجهیزات ایفرودگاه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در مواقع بارش برف بر اساس اولویت بندی، عملیات برفروبی انجام خواهد شد که سطوح پروازی اولویت اول و دسترسی به سیستم های کمک ناوبری،جاده حفاظتی،مسیر تردد مسافرین ورودی و خروجی به فرودگاه و پارکینگ خودرو اولویت های بعدی فرودگاه سنندج در حین برفروبی خواهند بود.

سیف زاده از شرکت های هواپیمایی فعال در سنندج خواست ضمن تجهیز امکانات یخ زدایی اطلاعات مورد نیاز مسافرین (تاخیر و ابطال) را به موقع اعلام نمایند چرا که بسیاری از مسافرین در فرودگاههای مبدا و مقصد سرگردان خواهند شد.همچنین نصب سیستم اوره پاش ،تجهیز خودروهای ایمنی زمینی و نصب چهار عدد تیغه برفروبی ،خرید اوره ،تهیه البسه زمستانی و بازنگری اصلاح دستورالعمل عملیات برفروبی فرودگاه از جمله مصوباتی بود که طی نشست این کمیته بتصویب رسید.

سیف زاده همچنین بر اهمیت و حساسیت حرفه ایمنی و آتش نشانی فرودگاه بر لزوم آمادگی بیش از پیش جهت اجرای دقیق عملیات تخصصی برفروبی تاکید کرد.

شایان ذکر است فرودگاه سنندج با توجه به تجهیزات و پرسنل آموزش دیده دارای cat  شش می باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد