خبر خبر

درزگیری سطوح پروازی و تاکسی وی ها
 

 

 به ‌منظور حفظ و نگهداری مطلوب سطوح پروازی و ارتقاء ضریب ایمنی پروازهای فرودگاه سنندج درزگیری باند و تاکسی وی‌های این فرودگاه انجام شد.                    

 

محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت: با پیگیری‌های انجام شده درزگیری باند و تاکسی‌وی‌های فرودگاه سنندج ،جمعاً 7500 متر طول با اعتباری بالغ بر 700/000/000 ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور انجام پذیرفت.

سیف زاده افزود: کلیه سطوح پروازی فرودگاه سنندج(باند و تاکسی وی ها) در وسعت 14هزار مترمربع درزگیری شد.

وی اظهار داشت: این عملیات با هدف ارتقاء ضریب ایمنی عملیات پروازی در آبان ماه سال جاری آغاز شد  و در فاصله زمانی کمتر از 10 روز به پایان رسید                                                                       

سیف زاده با تاکید بر اهمـیت این عملیات در فرایند عملیـات پروازی خاطرنشان کرد:  این عملیات نفوذ پذیری آب لایه های زیرین آسفالت باند و اپرون را کاهش می دهد و باعث افزایش عمر سطوح پروازی می شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد