خبر خبر

خط کشی سطوح پروازی
 

براساس برنامه ریزیهای بعمل آمده توسط اداره کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی ،خط کشی سطوح پروازی فرودگاه سنندج توسط گروه عملیات خط کشی آن اداره کل صورت پذیرفت.

محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت:با اجرای این پروژه سطوح پروازی فرودگاه سنندج شامل اپرون،تاکسی وی ها،باند فرودگاه و جاده حفاظتی مطابق استانداردهای انکس 14 خط کشی شد.

سیف زاده افزود:باند فرودگاه سنندج بطول 3200 متر بطور کامل ،اپرون به مساحت 21800 متر مربع و جاده حفاظتی بطول 2500 متر بصورت استاندارد رنگ آمیزی شد .

هزینه این پروژه از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور تامین گردیده است که در مدت 5 روز رنگ آمیزی بطول انجامید.

 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد