خبر خبر

خرید تیغه پنج متری

منظور تسریع در انجام عملیات برفروبی در فروگاه سنندج یک عدد تیغه برفروبی پنج متری خریداری شد.

محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت: این تیغه برفروب بر روی تانکر و یا ولوو نصب میشود و با سیستم هیدرولیک کار می کند.

سیف زاده افزودخرید این تیغه با متعلقات آن به ارزش 750/000/000ریال خریداری و از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تامین شده است که با نصب این تیغه برفروب در فصل زمستان این فرودگاه آمادگی کامل برای انجام برفروبی سطوح پروازی را داراست .

وی افزود ایمنی زمینی  فرودگاه سنندج دارای 3 عدد تیغه برفروبی 6 متری و یک عدد تیغه 5 متری می باشد که با دو دستگاه ماشین کفساز و دو دستگاه تانکر پشتیبان دارای کتگوری شش می باشد.

شایان ذکر است عملیات برفروبی توسط فرودگاه انجام میشود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد