خبر خبر

تجهیز سالن ورزشی ایستگاه آتش نشانی و نجات فرودگاه

سالن ورزشی ایستگاه ایمنی و آتش‌نشانی فرودگاه سنندج بر اساس مقررات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تجهیز شد.

 محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت: این اقدام در راستای استاندارد‌سازی فعالیت‌های کارکنان ایمنی و آتش‌نشانی فرودگاه‌های کشور و افزایش توان بدنی و عملیاتی آنان انجام گرفته و شامل تجهیزات کامل بدنسازی مانند دستگاه هشت کاره،تنیس روی میز، دوچرخه ثابت، لباس کامل ورزشی و سایر لوازم بدنسازی است که از سوی اداره‌کل آتش‌نشانی و نجات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوای ایران به فرودگاه سنندج اختصاص یافته است.

سیف زاده افزود: از این پس آمادگی جسمانی کارکنان ایمنی و آتش‌نشانی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد .

شایان ذکر است ایستگاه ایمنی و آتش نشانی فرودگاه سنندج با 13 نفر پرسنل، دو دستگاه کفساز و دو دستگاه تانکر پشتیبان دارای کتگوری شش می باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد