خبر خبر

تمرين مانور محدود طرح اضطراري

تمرین مانور محدود طرح اضطراری فرودگاه سنندج با حضور فعال همه عوامل اجرایی با موفقیت کامل برگزار شد.

در این نشست تمرینی نمایندگانی از سپاه، حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه، سوختگیری، شرکت کیا پرواز (هندلینگ)، حراست و مدیریت و مسئولان دیگر واحدهای فرودگاهی حضور داشتند.

محسن سیف‌زاده مدیر فرودگاه‌ سنندج با تشریح شرایط این طرح به بیان نقش و جایگاه واحدهای مختلف در این عملیات پرداخت و افزود: هدف از این طرح بررسی نحوه فرماندهی، تعامل در ارتباط و چگونگی هماهنگی میان واحدهای فرودگاهی، آمادگی و فراهم کردن تجهیزات در مواقع اضطراری بوده است. وی گفت: برگزاری چنین مانورهایی موجب هماهنگی هرچه بیشتر نیروهای شرکت کننده و ارگان‌های مختلف فرودگاهی برای مقابله با سوانح پیش‌بینی نشده است. وی افزود: این مانور سناریویی دارد که براساس آن واحدها و ارگان‌های ذیربط براساس دستورالعمل‌های مربوطه به انجام وظایف خود در شرایط اضطراری می‌پردازند که بر اساس سند 9137 سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) انجام می‌شود. مدیر فرودگاه سنندج اظهار داشت: ارزیابی توانایی ها ، تمرین وظایف کلیه ارگان های ذیربط در هنگام بحران ، آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در وضعیت های مختلف اضطراری ، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه و سایر ارگان های درگیر در شرایط اضطراری بایکدیگرو بهره مندی از خدمات یکدیگر ، فراهم بودن تجهیزات در حالات اضطراری ، رفع نواقص احتمالی بالقوه و افزایش توان عملیاتی درهنگام بروز سانحه ازجمله نتایج مثبت برگزاری مانور بیان نمود .

سیف‌زاده با اشاره به اینکه مانور دورمیزی و محدود پیش‌نیاز مانورهای کامل و اصلی است، گفت: تمرین دورمیزی طرح اضطراری هر شش ماه یک‌بار و تمرین محدود طرح اضطراری هر سال یکبار در فرودگاه‌های کشور برگزار می‌شود .در پایان مانور محدود نشست تبادل اطلاعات بین ارگان‌های ذکر شده جهت بررسی نقاط قوت و ضعف صورت گرفت.

گفتنی است؛ مانور کامل دو سالانه این فرودگاه دی ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد