خبر خبر

دوره آموزشی تحت عنوان"آسیب شناسی خانواده"

با توجه به برنامه ریزیهای بعمل آمده از طرف فرودگاه سنندج یک دوره آموزشی تحت عنوان"آسیب شناسی خانواده" به منظور ارتقای سطح آگاهی کارکنان در برخورد با آسیب های اجتماعی با هماهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان درسالن آموزشی این فرودگاه برگزار گردید. محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت: دراین دوره آموزشی عمومی 48 نفر از کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی حضور داشتند که گواهی 8 ساعته از طرف ستاد احیاء امر به معروف صادر خواهد شد.

شایان ذکر است این دوره آموزشی جزء سرفصلهای آموزشی این فرودگاه می باشد که تدریس این دوره بعهده دکتر حسینی از اساتید دانشگاه بودند و به تشریح آسیب های اجتماعی و نحوه پیشگیری و برخورد با آنها و همچنین آسیب شناسی فضای مجازی پرداختند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد