خبر خبر

پروژه فیبر نوری

پروژه فیبر نوری در فرودگاه سنندج به بهره برداری رسید.

محسن سیف زاده مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت: با توجه به اینکه اطلاعات سیستم ناوبری هوایی دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا وجود نظارت دقیق از صحت عملکرد این سیستمها و همچنین وجود بستر ارتباطی مطمئن که جایگزین کابل مسی شود و معایب آن را نداشته باشد ضروری است بهمین منظور با همکاری واحد فن آوری اطلاعات فرودگاه سنندج، ارتباط سامانه هواشناسیRVR،CILOMETR،WINDPOROFILERبا مرکز هواشناسی فرودگاه و همچنین ارتباط بین مرکز هواشناسی فرودگاه با ساختمان تکنیکال بلاک با فیبر نوری برقرار شد.

سیف زاده افزود: با اجرای این پروژه مشکل قطعی ارتباطهای مذکور مرتفع شد و این ارتباط در بستر مناسب قرار گرفت. وی با توضیح اینکه عملیات حفاری و جاگذاری فیبر نوری به مدت سه ماه بطول انجامید، گفت: فیبر مورد نیاز این پروژه بطول 2 کیلومتر بود که از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد