خبر خبر

دوره آموزشی تحت عنوان "حقوق خانواده"

درراستای اجرای برنامه های آموزشی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران یک دوره آموزشی تحت عنوان "حقوق خانواده" به مدت چهار ساعت به منظور ارتقا سطح آگاهی پرسنل با مسایل حقوقی مربوط به خانواده در سالن آموزش فرودگاه سنندج برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره با حقوق اولیه خانواده وهمچنین حقوق افراد در جامعه به طور مشروح آشنا شدند که در ادامه پرسنل شرکت کننده نیز با طرح سوالاتی با موانع و مشکلات حقوقی و فرهنگی درمیان خانواده ها وهمچنین ارایه طرح و ایده برای تحکیم بنیان های اخلاقی و دینی در بطن خانواده پرداختند.

شایان ذکر است این دوره آموزشی با همکاری مرکز پژوهش استانداری کردستان برگزار گردید که گواهی دوره از طرف شرکت فرودگاهها و ناوبری هوای ایران صادر خواهد شد. 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد