خبر خبر

تشکیل اولین جلسه تیم ایمنی باند فرودگاه سنندج

به گزارش روابط عمومی فرودگاه سنندج ؛اولین جلسه تیم ایمنی باند فرودگاه سنندج با حضورمسئولین ذیربط شامل مدیر و معاون فرودگاه ، حراست، یگان حفاظت هوایی ، پلیس فرودگاه، سوختگیری و واحدهای عملیاتی فرودگاه با بررسی وظایف و اهداف تیم ایمنی باند تشکیل گردید. در این جلسه هدف از تشکیل تیم ایمنی باند، ایمن سازی حریم باند  و اپرون با همکاری و هماهنگی کلیه ارگانها و واحدهای فعال در فرودگاه عنوان شد .

در این نشست با بیان این نکته که ايمني باند يك چالش جدي برای فرودگاهها مي باشد چند مورد از رویدادها و سوانح مربوط به ایمنی باند را برشمردند از جمله این موارد میتوان به برخورد غیر طبیعی هواپیما با باند به هنگام نشستن ،برخورد با پرندگان،تصادف زمینی هواپیماها اشاره کرد.

در پایان این جلسه ضمن بیان الزامات ، وظایف و نحوه فعالیت تیم ایمنی در مورد مسائل باند و افزایش سطح کیفی ایمنی باند فرودگاه سنندج و اپرون تبادل نظر گردید.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد