خبر خبر

افزایش پرواز های سنندج– تهران با همکاری کیش ایر

به گزارش روابط عمومی فرودگاه سنندج و به نقل از مدیر فرودگاه تعداد پرواز ها فرودگاه از تاریخ 21اردیبهشت ماه امسال افزایش خواهد یافت.

سیف زاده در این باره توضیح دادند که با توجه توان و ظرفیت مناسب فرودگاه سنندج وتقاضای بالای مسافرین وبا همکاری شرکت هواپیمایی کیش ایر و با توافقات صورت گرفته با این شرکت هواپیمایی در روز های آتی  شاهد برقراری این پروازها  خواهیم بود.

ایشان توضیح دادند که با احتساب این دو پرواز در این فرودگاه هم اکنون در تمامی ایام هفته به مقصد تهران پرواز خواهیم داشت.

شایان ذکر است که این پرواز ها با هواپیمای MD وبا ظرفیت حدود160نفر انجام میگیرد  و طبق برنامه زمان بندی تعیین شده در ساعت 06:30صبح از فرودگاه مهرآباد به مقصد فرودگاه سنندج و در ساعت 08:15 صبح ازفرودگاه سنندج به مقصد فرودگاه مهرآباد انجام خواهد گرفت.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد