خبر خبر

ورود اولین هواپیمای ATRبه فرودگاه سنندج

اولین هواپیمای ATR  صبح روز چهار شنبه بیست و سوم تیر ماه پس از ورود به آسمان سنندج برای اولین بار در فرودگاه این شهر به زمین نشست .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه سنندج ؛پس از به زمین   نشستن هواپیما ،کروی پرواز و کارشناسان ایران ایر مورد استقبال مدیر و معاون و روسای قسمت های مختلف فرودگاه  قرار گرفتند.

کادر عمیات پرواز و مسولین ایران ایر در این پرواز به همراه مدیر و معاون فرودگاه پس از اتمام عملیات تست سیستم های ناوبری و بازدید باند و استریپ باند جلسه ای به منظور هم اندیشی در خصوص ورود این نوع هواپیما در مسیر های پروازی این فرودگاه تشکیل دادند.

در این نشست کارشناسان عملیات و کادر پرواز هواپیمای ATR اظهار کردند که فرودگاه سنندج یکی از بهترین فرودگاه های کشور است که تمامی امکانات و شرایط بیس شدن به منظور برقراری پرواز و ورود این نوع هواپیما در برنامه های پروازی خود را دارد.

ایشان اذعان کردند که شرایط توپوگرافی فرودگاه ،طرح های پروازی و سیستم های ناوبری فرودگاه بستر مناسبی برای ورود این نوع هواپیما میباشد .

مدیر فرودگاه سنندج ضمن اظهار خرسندی خویش  و به الطبع  سایر مردم فهیم استان از تغییرو تحول  در ناوگان هوایی فرودگاه با ورود این گونه هواپیماهای مدرن توضیح دادند ؛با همکاری سایر مسولین در شرکت فرودگاه ها و مسولین سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تونسته ایم به این مهم دست یابیم تا ازین طریق مسیر های هوایی استان کردستان را توسعه و گسترش دهیم .

شایان ذکر است که ATR هواپیمای توربوپراپ میان برد منطقه ای است و توانایی طی کردن مسافت 1500تا1600کیلومتر را دارد و میتواند در پرواز های داخلی در فرودگاه کوچک مورد استفاده قرار گیرد.خرید این نوع هواپیماها با سیاست به روز کردن و تغییر و تحول ناوگان هوایی کشور و همچنین توسعه فرودگاه های کشور در مناطق محروم و استان های کوچک از جمله استان کردستان انجام شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد