خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي دستگاه هاي کمک بازرسي در فرودگاه سنندج
يک دوره آموزشي دستگاه هاي کمک بازرسي gate way مدل metor با حضور متخصصين الکترونيک هواپيمايي فرودگاه هاي زاهدان،اردبيل ،آبادان کرمانشاه،رامسر و سنندج در فرودگاه سنندج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه سنندج این دوره با تدریس مهندس حیدری از کارشناسان و مدرسین این حوزه و دوازده نفر از کارشناسان الکنرونیک هواپیمایی به مدت پنج روز از تاریخ شنبه نهم تیر ماه الی چهارشنبه سیزدهم تیرماه تیر برگزار گردید .

طي اين دوره آموزشي فراگيران با الزامات و توصیه های این دستگاه در ANNEX17 و DOC8973/9 آشنا شدند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه ، تعمیر و نگهداری آن را فراگرفتند. در پایان این دوره برای شرکت کنندگان در این دوره از طرف اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گواهینامه صادر می شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد