خبر خبر

فرودگاه سنندج عنوان برتر دستگاه اجرايي استان کردستان در زمينه امر به معروف و نهي از منکر را کسب کرد
فرودگاه سنندج از ميان تمامي دستگاه هاي اجرايي استان کردستان در خصوص ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر توانست حايز رتبه برتر گردد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه سنندج بر اساس نتایج ارزیابی سالانه دستگاه های اجرایی استان از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فرودگاه سنندج توانست عنوان رتبه برتر در این امر را به خود اختصاص دهد.

نماینده ولیه فقیه در استان کردستان و همچنین استاندار کردستان از مدیریت فرودگاه سنندج با اعطای لوح از خدمات ارزنده سیف زاده مدیر فرودگاه سنندج تقدیر نمودند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد