خبر خبر

فرودگاه سنندج ميزبان دوره آموزشي کارکنان آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
به گزارش روابط عمومي فرودگاه سنندج يک دوره آموزشي تحت عنوان DOCUMENT9137با حضور هفده نفراز پرسنل واحدهاي آتش نشان و هدايت زميني فرودگاه هاي اراک ،زنجان،مهرآباد،کرمانشاه و اردبيل در فرودگاه سنندج برگزار گرديد.

این دوره آموزشی که از تاریخ هفدهم آذرما آغاز شده است به مدت چهار روز انجام می گیرد.مدرس این دوره نیز استاد پور یوسف از کارشناسان آموزش اداره کل آتش نشانی و هدایت زمینی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می باشند.

شایان ذکر است پس از اتمام دوره گواهی آموزشی به مدت 40 ساعت  به شرکت کنندگان در این دوره از طرف اداره کل ایمنی و آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما تعلق خواهد گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد