خبر خبر

"فرودگاه سقز "تا پايان سال 99 به اتمام مي رسد
فرودگاه سقز يکي از پروژه هاي استراتژيک و مهترين طرح توسعه محور و سرمايه گذاري زيرساختي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در استان کردستان ميباشد.حوزه نفوذ جمعيت اين فرودگاه در حدود يک ميليون نفر ميباشد و در صورت عملياتي شدن فرودگاه ميتواند به شهر هاي سه استان همجوار سرويس هاي حمل و نقل هوايي ارائه دهد ازين رو همواره از فرودگاه سقز به عنوان شاهراه ارتباطي غرب کشور ياد مي کنند.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه سنندج ، پروژه فرودگاه سقز با وجود گذشت بیش از یک دهه از عملیات ساخت آن هم اکنون در بهترین شرایط عمرانی خود قرار دارد و روند ساخت آن پیشرفت و سرعت قابل ملاحظه ای گرفته است در حال حاضر نیز پیمانکاران مرتبط در سه جبهه کاری شامل ترمینال و ساختمان های جنبی،باند و سطوح پروازی و همچنین جاده جایگزین سقز-مریوان در حال اجرای پروژه هستند.

در فاز مطالعاتی انجام شده توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران راضی مورد نیازجهت جانمایی ساختمان ها و ابنیه فنی و عملیاتی مورد نیاز بایستی تملک شود که مقدمات آن با توجه به توافقات انجام شده بین استانداری کردستان و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام گرفته و طی توافق مقرر گردید که استانداری کردستان تملک اراضی مورد نیاز را در بخش سطوح پروازی و توسعه ساختمان ها را متقبل شده و شرکت فرودگاه ها نیز تملک 15 هکتار از اراضی ضروری را برای جانمایی ابنیه مورد نیاز طی برنامه ریزی مدون  به اتمام برساند.

امیر عباس نظری زاده مدیر کل فرودگاه های استان کردستان در این باره گفت:احداث ترمینال و ساختمان های جنبی حدودا 55درصد پیشرفت فیزیکی دارد وعملیات ساخت سطوح پروازی نسبت به کل فرودگاه حدودا 10درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم فرودگاه سقز در سال 99 به اتمام برسد.

نظری زاده در پایان توضیح داد:تعامل سازنده و بسیار خوبی مابین شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران استانداری کردستان و همچنین پیمانکاران در جریان می باشد و این امر سبب شده است که عزم و ارداه و یک خواست مشترک در این روابط شکل بگیرد تا ازین طریق ساخت فرودگاه سقز سرعت بگیرد و به اتمام برسد.

از جمله توافقات مهم شامل ،جمع آوری دکل های برق فشار قوی در ابتدای باند با توجه به موقعیت آنها نیاز ضروری به جمع آوری و یا کاهش ارتفاع میباشد و از تعهدات استانداری استان کردستان میباشد.

همچنین جابه جایی جاده سقز مریوان که با این تغییر حدود 500متر به طول باند موجود اضافه گردید و نیاز عملیاتی فرودگاه را برطرف میکند این بند نیز  از تعهدات استانداری میباشد.

در بحث مشکلات مالی و کمبود اعتبار نیز با تخصیص اعتباری بالغ بر 31 میلیارد تومان به پروژه فرودگاه سقز توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران عمده مشکلات مالی این پروژه عملا مرتفع خواهد شد.

این فرودگاه با طول باند2700 متر و باعرض 30 متر و برای هواپیماهایی در ابعاد72 ATR، با ظرفیت ۷۰ مسافر ساخته خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد