خبر خبر

جلسه کميته ايمني فرودگاه سنندج برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرودگاه سنندج اولين جلسه کميته ايمني فرودگاه با حضور مديريت جديد در فرودگاه سنندج کار خود را با دستور جلسه بررسي نقاط ضعف و قوت در حوزه ايمني (safety)آغاز کرد.

در ابتدای جلسه نظری زاده ضمن برشمردن اهداف کلی ایکائو در حوزه صنعت فرودگاهی در پنج بخش شامل:1-ایمنی

(safety) 2-امنیت و تسهیلات(security)3-توسعه اقتصادی (economic development)4-ظرفیت و کارایی(capacity -efficiency) 5- محیط زیست(enviroment) توضیح دادند که هیچ یک از اهداف پنجگانه در حوزه صنعت هوانوردی مجزا و بدون ارتباط با بخش دیگری نیست و همچنین هیچ کدام از اهداف پنجگانه بر دیگری ارجحیت و اولویت ندارد بلکه تمام موارد در ارتباط تنگاتنگ با همدیگر عمل می کنند که در نهایت به چشم انداز مورد نظر ختم می شود.

ایشان در ادامه جلسه ضمن تاکید بر اهمیت ایمنی در تمامی سطوح پروازی ،اپرون ،ایرساید نقاط ضعف و قوت در حوزه ایمنی را با مسئولین واحد های مخلف و اعضای کمیته ایمنی فرودگاه مورد نقد و بررسی قرار دادند.

در ادامه جلسه موضوع برخورد پرنده با عنایت به مفاد اولین خبرنامه ایمنی و بالا بودن ریسک برخورد پرنده در تابستان و به خصوص در مرداد ماه به تفصیل بررسی شد.

 

در خاتمه جلسه نیز مقرر گردید واحد ایمنی فرودگاه کمیته های تخصصی تر و در قالب کارگروه های اختصاصی را به منظور کاهش سطح ریسک و افزایش ضریب ایمنی مورد مطالعه قرار دهند و پس از طرح در جلسه و تصویب راهکار ها و پیشنهادات  تمامی اقدامات تدوین شده با حساسیت و دقت نظر اجرایی و عملیاتی گردد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد